TV koltugu ayağa kaldirma

TV koltuğu ayağa kalmış durumu

TV koltuk – Ayağa kalkmış